புதன், ஏப்ரல் 2
மனிதர் உணர்ந்துக் கொள்ள... இது மனிதக் காதல் அல்ல !!

7:57 AM
10

என் அன்புக் காதலா...  கவிதைகளில் உன்னை பேசிப் பேசி தீரவில்லை என் காதல்... அதுதானோ என்னவோ கவிதை இன்று இப்படி கடிதமாகிவிட்டது. ம...

மேலும் படிக்க »
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...