செவ்வாய், ஏப்ரல் 30
சாதியை எதிர்த்து என்ன செய்துவிட முடியும் நம்மால்...?!!

11:42 AM
21

சாதி மறுப்பவர்களும் சாதி கொடி பிடிப்பவர்களும் அவர்கள் கருத்தில் நிலையாக நிற்கிறார்கள் , ஆனால் அடிப்படையில் இருவருக்கும் அதிக வேறு...

மேலும் படிக்க »
செவ்வாய், ஏப்ரல் 16
குழந்தைகளின் மீதான அதிக எதிர்ப்பார்ப்பு...ஆபத்து!!?

11:51 AM
20

குழந்தைகளின் மீதான அதிக எதிர்ப்பார்ப்பு ஆபத்தில் முடிந்துவிட கூடும்...! குழந்தைகளை தங்கள் விருப்பத்திற்காக  வளைக்கப் பார்க்கும் பெற்றோ...

மேலும் படிக்க »
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...